Liên hệ
  VỰA TÁO STORE

  Lịch mở cửa : 9:30AM to 21:00 (CN 19:00 đóng cửa)
   

  37 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

  – Số điện thoại: 0947 666 777

  – Website: https://vuatao.vn/

  – Email: vuataostore@gmail.com