Macbook Air 13 inch M2 Thiết kế mỏng ấn tượng để bạn có thể làm việc, giải trí và sáng tạo gần như mọi thứ, ở mọi nơi
Hoàn thành nhiều việc hơn, nhanh hơn với chip Apple M2 nhanh như chớp
0947 666 696